81434, ที่ดิน 31-2-29.9 พระพุทธบาท สระบุรี

กรุณากรอกตัวอักษรที่เห็น