81226, ที่ดิน 50 ตารางวา ซอยคลองสี่ ต.อ 14/1 ถนนคลองหลวง

กรุณากรอกตัวอักษรที่เห็น