81227, ที่ดิน 100ตารางวา ซอยขงกช 8 คลองสอง

กรุณากรอกตัวอักษรที่เห็น